Διαφημιστική καταχώρηση της TAVROS στο περιοδικό Ξεναγός

Διαφημιστική καταχώρηση της TAVROS στο περιοδικό Ξεναγός

Διαφημιστική καταχώρηση της TAVROS στο περιοδικό Ξεναγός στο τεύχος “Γεύσεις Ελλάδος”, που εκδόθηκε με την ευκαIρία της 30ης Διεθνούς Εκθέσεως Τροφίμων και Ποτών DETROP 2022.