Αράκυνθος. Έναρξη λειτουργίας μονάδας βιολογικής παραγωγής μελιού

Αράκυνθος.-Έναρξη-λειτουργίας-μονάδας-βιολογικής-παραγωγής-μελιού

Η εταιρεία TAVROS από τον Ιούνιο του 2020 βρίσκεται στην διαδικασία πιστοποίησης για την βιολογική παραγωγή μελιού.

Ηδη όλες οι διαδικασίες γίνονται σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρωτόκολλα. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαταστάθηκε στό όρος Αράκυνθος.

Το πιστοποιητικό θα απονεμηθεί στην εταιρεία τον 12το μήνα από την έναρξη των διαδικασιών.